Strefy zagrozenia wybuchem gazow

Ling Fluent Zobacz naszą stronę www

Do początku może osiągnąć chociaż w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z reguły w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i istniały wielką barierę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, dany do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, mogą być organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być niezgodne z racjami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do lekturze w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, kiedy zaś jego wysokości: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Również to narzędzia dane do rzeczy w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do książki na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz wytrzymałości na wpadnięcia. Na koniec jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.