Kolposkopia zary

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwag powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz miana jako badanie delikatne i ciężkie, a też nieobiektywne. Współcześnie zawsze można zauważyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego wzrostu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop zapewnia nie tylko bierną obserwację, lecz jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do wykonywania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można osiągnąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w niniejszych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu gładkimi i silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może stać dodatkowo zaopatrzona w kamery cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zastosowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.